Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling en gang årligt.
Generalforsamlingen afholdes normalt i forbindelse med bentleyuser.dk's årsmøde.
Alle medlemmer af bentleyuser.dk kan deltage i Generalforsamlingen.
​I tilfælde af afstemning har hvert medlemsfirma 1 stemme.
 

Generalforsamlinger:

2023
Referat af bentleyuser.dk's generalforsamling d. 6. november 2023
Formandens beretning
Regnskab 2023
Budget 2024

2022
Referat af bentleyuser.dk's generalforsamling d. 7. november 2022
Formandens beretning
Regnskab 2022
Budget 2023

2021
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 8/11-2021 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Formandens beretning
Regnskab 2021
Budget 2022
Indkommet forslag

2020
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 25/11-2020 på Hotel Munkebjerg i Vejle og online via Teams
Formandens  beretning
Regnskab 2020 med kommentarer
Budget 2021

2019
Referat af  bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 11/11-2019 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2019
Regnskab 2018 (rest)
Budget 2020

2018
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 5/11-2018 på Hotel Munkebjerg i Vejle
Bilag 1 - Årsregnskab 2017-2018, underskrevet af revisorer
Bilag 2 - Bentleyuser_GF2018_forslag-om-ændring-af-regnskabsår
Bilag 3 - Bentleyuser_Budget_2018-2019
Bilag 4 - Budget 2018 (rest)
Bilag 5 - Budget 2019
Bilag 6 - Bentlyuser Formandens beretning 2018
 

2017
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 6/11-2017 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2017
Årsregnskab 2016-2017
Budget 2017-2018
Forslag til vedtægtsændring v/ Marianne Rask
 

2016
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 7/11-2016 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2016
Årsregnskab 2015-2016
Budget 2016-2017
 

2015
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 9/11-2015 på Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2015
Årsregnskab 2014-2015
Budget 2015-2016
 

2014
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 10/11-2014 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2014
Årsregnskab 2013-2014
Budget 2014-2015
Bilag til indlæg under eventuelt, om licenspolitik v/Li Peng
 

2013
Referat af bentelyuser.dk's Generalforsamling d. 11/11-2013 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2013
Årsregnskab 2012-2013
Budget 2013-2014
 

2012
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling d. 5/11-2012 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved Årsmøde 2012
Årsregnskab 2011-2012
Budget 2012-2013
 

2011
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 14/11-2011 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2011
Årsregnskab 2010-2011
Budget 2011-2012

 

2010
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 8/11-2010 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2010 

2009
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 9/11-2009 Hotel Munkebjerg Vejle
Formandens beretning ved årsmøde 2009

 

2008
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 10/11-2008 Hotel Munkebjerg Vejle
Underskrevet referat af bentleyuser.dks Generalforsamling 2008
Formandens beretning ved årsmøde 2008

 

2007
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 12/11-2007 Hotel Munkebjerg Vejle

 

2006
Referat af bentleyuser.dk's Generalforsamling 2/10-2006 Hotel Munkebjerg Vejle

 

2005
Referat af TMC-DIB's Generalforsamling 21/11-2005 Hotel Munkebjerg Vejle

Notat fra TMC-DIB's arbejdsgruppe
vedr. den fremtidige organisering af Intergraph-brugere i Danmark

Kommentarer til notatet bedes sendt på mail til Dorthe Krøyer Budek (dkb@hng.dk)

Referat af TMC-DIB's Generalforsamling 19/09-2003 på H.C. Andersen hotel, Odense

Referat af TMC-DIB´s Generalforsamling 8/10-2002

Torsdag den 1. november 2001 på H.C. Andersens hotel, Odense
Beslutningsreferat af TMC-DIB´s stiftende Generalforsamling 2001