Referater

Oversigt over mødereferater

Nedenfor ses referater fra de seneste 2 års SIG møder. Ældre referater kan fremsøges ved direkte henvendelse til formanden på microstation-sig@bentleyuser.dk.

Der afholdes MicroStation SIG møder 2-4 gange årligt og ledes efter følgende dagsorden:

 • Velkomst og præsentation
 • Valg af referent
 • Godkendelse af referat
 • Opsamling fra forrige møde
 • Meddelelser
 • Forelæggelse af problemer
 • Dagens mødeemne
 • Næste mødeemne
 • Tips og Tricks og opdateringer
 • Næste møde
 • Eventuelt

Referat, med tidspunkt og sted for næste møde, udsendes og lægges på Web senest 3 uger efter mødet.

Kommentar eller spørgsmål kan sendes til SIG formanden

Du skal være logget på hjemmesiden for at kunne læse referaterne!