Formål

Formålsbeskrivelse for Civil SIG
Navn:
Foreningens Anlæg interessegruppen benævnes Civil SIG - en Special Interest Group under Bentleyuser.dk.

Formål:
Civil SIGen dække anlægs sektoren bredt, herunder veje & trafikanlæg, jernbaner, forsyning, afvanding, broer & tunneler, geoteknik og andre anlægs relateret områder.
Civil SIGens formål er følgende:

  • at skabe et forum for foreningens medlemmer, som til daglig arbejder med Bentleys anlægs relaterede applikationer
  • at formidle information og udveksle erfaringer og viden indenfor Bentleys anlægs relaterede applikationer
  • at tilvejebringe medlemmernes ønsker og behov til leverandøren vedrørende eksisterende og fremtidige produkter og herved være med til at præge produktudviklingen efter brugernes ønsker
  • at skabe en tættere kontakt mellem brugere og Bentley

Arbejdsgrupper og temamøder:
Efter behov kan nedsættes arbejdsgrupper, der behandler delemner inden for SIGens interesseområder.
Arbejdsgruppen Standarder under Civil SIGen benævnes Standard gruppen og varetager bl.a. definering, videreudvikling og vedligeholdelse af Anlægsrelateret CAD standarder.
Efter behov afholdes der løbende selvstadige temamøder for f.eks. Rail, Storm & Sanitary, BrIM mv. Disse møder afholdes når det vurderes at have en særlig indhold som ikke kan dækkes fuldt ud eller det kan være svært at nå i dybden med det hele.