OpenRoads Designer dansk datasæt

OpenRoads Designer materiale

Standarder der passer til MicroStation Connect og OpenRoads Designer CE.

Forslag og ønsker til ændringer sendes til Civil SIG formanden eller læg en kommentar nedenfor.

NB: Næste opdatering (Annotering) forventes primo 2019.