OpenRoads Designer dansk datasæt

OpenRoads Designer materiale

Standarder der passer til MicroStation Connect og OpenRoads Designer CE.

Forslag og ønsker til ændringer sendes til Civil SIG formanden eller læg en kommentar nedenfor.

NB: Næste opdatering (flere lag, Features og Annotering) forventes primo december 2018.