Referater

Oversigt over mødereferater

Der afholdes SIG møder 2 til 4 gange årligt med minimum følgende dagsorden:

  • Velkomst og præsentation
  • Valg af referent
  • Godkendelse af referat
  • Dagens emne
  • Problemer og løsninger
  • Næste mødeemne, dato, tid og sted
  • Eventuelt

Referat, med tidspunkt og sted for næste møde, udsendes og lægges på Web senest 3 uger efter mødet.

Kommentar eller spørgsmål kan sendes til SIG formanden

Du skal være logget på hjemmesiden for at kunne læse referaterne!