Dokumenter

Artikler m.m.
Diverse artikler fra tidligere.
 
Problemløsninger
Koordinatsystemer, diverse ressourcer
1. Danske koordinatsystemer inklusiv udførlig vejledning. Alt samlet i en Zip-fil. LÆS HELE VEJLEDNINGEN før installation og brug!
2. VBA kodesnip til at læse koordinatsystemelement
3. Tidligere stumper til at læse koordinatsystemelementer (før version V8i)