Lagstruktur for anlægsdiscipliner er frigivet til høring på Det Digitale Anlægs hjemmeside

Arbejdsgruppen for definering af  lagstrukturer til anvendelse i anlægsbranchen har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret i bips publikation C201, Lagstruktur 2005 og er opdateret og udvidet løbende af bentleyuser.dk.

Følgende laggrupper er frigivet til høring:

  • TC – Administrative lag
  • TB – Bro lag
  • TF – Ledningsregistrering
  • TH – Havnelag
  • TT – Tunnel lag
  • TV – Vej lag
  • TX – Generelle lag'

Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet på www.digitaleanlaeg.dk under Høring => Lagstruktur.