SIG møde om PointClouds

Date: 
29/08/2013 - 12:00 to 16:00

INVITATION til møde om PointClouds
Emne : SIG møde om PointClouds i Bentley produkter
Arrangør : GEOspatial SIG
Sted : Niras A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød
Tid : Torsdag d. 29. august 2013, kl. 12.00 til 16.00
Tilmelding: Senest mandag d. 26/8. Send mail til Morten Sørensen, NIRAS (mmks@niras.dk) og Niels Koefoed Nielsen, LE34 (nkn@le34.dk)
 
1. Dagens emne
GEOspatial SIGen afholder et særligt SIG møde vedrørende punktskyer (PointClouds). Hvis der er tilstræklige stor interesse for PointClouds, er det meningen at danne en PointCloud undergruppe under GEOspatial SIG.
Ankermænd i PointCloud undergruppen er Niels Koefoed Nielsen, LE34 nkn@le34.dk og GEO SIGens næstformand Morten Sørensen, NIRAS, mmks@niras.dk.
Tanken er at ramme bredt, så vi både får fat i eksisterende brugere af punktskyer samt nye interesserede. Gerne inden fra flere områder – Infrastruktur, industri, byg, BIM, visualisering m.fl.
 
2. Dagsorden
Frokost
 
Oplæg om punktskyer som designgrundlag – tidens trend
Niels Koefoed Nielsen, LE34, gennemgår de forskellige typer af indsamlingsmetoder til fremstilling af punktskyer.
 
User case 1 – Detaljeret opmåling af etageadskillelse
Jens Dalsgaard, NIRAS, fortæller om hvordan en terrestrisk lascerscanning med høj punkttæthed er blevet anvendt til en detaljeret opmåling af en etageadskillelse.  
 
User case 2 – Jernbaneprojekter og design
Morten Hertz Knudsen, Cowi. Afvendelse af punktskyer og Microstation applikationer i forbindelse med jernbaneprojekter og design.
 
Punktskyer og Bentley
Tine Lai Andersen, Bentley. Punktskyer og Bentleys program suite. Hvilke muligheder er der i Microstation for at arbejde med punktskyer. 
 
Fremtiden for punkt-SIG, ideer, ønsker, diskussion.
 
Næste møde
 
Se også vedlagte PDF.


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar