Anlægsbranchen går digitalt

Anlægsbranchen går nu sammen om at fremtidssikre, digitalisere og ensrette deres arbejdsmetoder. Branchens førende aktører – Vejdirektoratet, Banedanmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri – samarbejder med projektet Det digitale Anlæg om at lette samarbejde og byggeprocesser.
Læs nærmere om initiativet i artiklen fra BYG.TEK nr. 6 - 30. august 2012 her.