AFLYST. SIG dag 2020 er aflyst pga. Covid-19 situationen i Danmark og resten af verden

Kære alle

Vi har været i fuld gang med at planlægge årets SIG dag 2020 som var planlagt til afholdelse i Odense juni 2020, og havde glæde os til at afholde denne dag sammen med jer alle, men pga. at Covid-19 situationen som Danmark og resten af verden desværre pt. befinder sig i, har bentleyuser.dk og Bentley besluttet at aflyse afholdelse af en SIG dag 2020. Dels pga. begrænsninger i Bentley rejseaktiviteter, men også pga. en forventning om, at når I alle på et tidspunkt skal tilbage igen til en mere normal arbejdssituation, så vil vi ikke kunne nå at planlægge, få indlæg på plads, lave tilmelding osv.

Da vi stadigvæk planlægger efter afholdelse af årsmøde 2020, 9.-11.november 2020 er det helle ikke muligt at flytte en SIG dag til et andet tidspunkt senere i år, så derfor afholdes der desværre ingen SIG dag i 2020.

Til info så forventer Bentley at afholde en række virtuelle seminar i den kommende tid, så hold jer orienteret på bentley.com. Vi vil ligeledes prøve at få lagt link ud til relevante virtuelle seminar i den kommende tid.

På vegne af foreningen

Michael Jepsen
Formand