Plant SIG møde (Skype)

Date: 
04/09/2019 - 10:00 to 12:00

Tid: Onsdag d. 4. september 2019 kl. 10:00-12:00

Sted: Skype (mødeinvitation med Skype link fremsendes til tilmeldte)

Agenda:

  • Plant SIG Status + status bordet rundt
  • Evt. indlæg fra Bentley
  • Årsmøde 2019 – Plant foreløbigt program - diskussion
  • Status vedr. Plant SIG fremtid
    • Antal møder + fysiske versus Skype møder
    • Emner – input til emner I ønsker der tages op
  • Evt.

Tilmelding via hjemmesiden (fanebladet "Register") eller via email til mns@ramboll.dk.

 

Med Venlig Hilsen / Kind Regards

Morten Bjerre Stougaard
Formand, Bentley Plant SIG, DK

Claus Laebel
Næstformand, Bentley Plant SIG, DK


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar