Formandsmøde vedr. afholdelse af møder med Bentley udvikler ved BE 2011

Der afholdes formandsmøde 12. maj vedr. afholdelse af møder med Bentley udvikler mv. til den kommende BE konference som afholdes 23.-26. maj i Philadelphia, USA.

Det er derfor vigtigt at hvis I har problemstillinger, spørgsmål mv. som vi skal tage op med Bentley, at I indsender disse til jeres SIG formænd inden formandsmødet. Hvis det er mere overordnet spørgsmål kan disse sendes til foreningens formand eller næstformand.