User account

Kære bentleyuser.dk medlem

Ved at registrere dig på hjemmesiden får du adgang til de forskellige menupunkter og kan downloade det du har brug for. Det er vigtigt, at du tilkendegiver dine interesse SIG'er så SIG formændene kan sende dig relevante informationer, mødeindkaldelser, mv. Når du modtager din login info kan du tilføje dine interesser under My account => SIG medlemstal

 

Oplever du problemer eller er du i tvivl om noget, kan du sende mail til web@bentleyuser.dk.