Generalforsamling 2020 - Munkebjerg Hotel

Date: 
24/11/2020 - 13:00 to 15:00

 

Generalforsamling 2020

Foreningens Generalforsamling 2020 afholdes tirsdag den 24.november kl. 13.00-15.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125,7100 Vejle.

Dagsorden og bilag udsendes 3 uger før Generalforsamlingen til medlemsvirksomheders kontaktpersoner og til foreningens personlige medlemmer.

Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt deltager i Generalforsamlingen, da det giver et godt indblik i foreningens arbejde og virke. Formandens beretning præsenteres ligeledes i forbindelse med Generalforsamling. Ifald det kommer til afstemning, er der én stemme pr. medlemsvirksomhed/personligt medlem.

Såfremt du ønsker at deltage i foreningens Generalforsamling bedes du/I tilmelde jer senest 9.november 2020 af hensyn til det praktisk via Nemtilmeld https://bentleyuser.nemtilmeld.dk/17/ På grund af Covid-19 situationen vil det også være muligt at deltage online som en af valgmulighederne ved tilmeldingen. Link til online deltagelse udsendes effterfølgende til dem som har tilmeldt sig online deltagelse.

Det er ligeledes muligt at deltage i en frokost før Generalforsamlingen. Såfremt man ønsker at deltage i frokosten bedes I også tilmelde jer til denne via tilmeldingssiden https://bentleyuser.nemtilmeld.dk/17/

Supplerende Covid-19 info

Munkebjerg Hotel følger alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger, herunder sørger for grundigt rengøring og desinfektion af mødelokalerne. Vi har et mødelokale som er beregnet til dobbelt antal forventet deltager og borde/stole vil blive opstillet, så der kan holde god afstand til hinanden. Der vil ligeledes være adgang til håndsprit i mødelokalet. Såfremt sundhedsmyndighedernes anbefalinger ændres følges disse, herunder også hvis forsamlingsforbudet sænkes ydeligere, så det ikke er muligt at gennemfører foreningens Generalforsamling fysisk. I såfald vil Generalforsamling blive gennemført online.

Hvis I har spørgsmål til foreningens Generalforsamling er I velkommen til at kontakte formanden på formand@bentleyuser.dk.

Mange hilsener på vegne af bentleyuser.dk bestyrelse

Michael Jepsen

bentleyuser.dk formand


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar