Nye DDA lag på vej

Der arbejdes i BIM infra.dk på opbygning af en klassifikation og objektstruktur, men det vurderes, at vi i en lang periode fortsat vil gøre brug af CAD lagstrukturen. For at sikre en brugbar lagstruktur i overgangsperioden, besluttede styregruppen for BIM Infra.dk at igangsætte udvalgte opgaver vedrørende vedligeholdelse og revision af den eksisterende DDA cad lagstruktur. Arbejdet blev igangsat i april 2019, og bidragene til opdateringerne er kommet fra branchen. Resultatet sendes hermed til høring gennem BIM Infra.dk hjemmesiden:

Link til høringen:

https://biminfra.dk/portfolio-item/hoering-cad-lagstruktur/

Der arbejdes efter følgende tidsplan

Udsendelse af høringsmateriale

11. maj 2020

Kommenteringsperiode

31. maj 2020

Opsamling og besvarelse

August 2020

Frigivelse

August 2020