AFLYST. Fællesrejse til Bentley 2020 ”Accelerate Civil” konferencen, Orlando, d.16.-18.marts 2020

Bemærk Bentley har aflyst "Accelerate Civil 2020" konference og derfor har bentleyuser.dk også aflyst fællesrejsen hertil

Bentley 2020 "Accelerate Civil" er en konference, hvor der både er mulighed for at høre de sidste nyheder, deltage i diverse sessions og workshops - og møde nogle af Bentleys udviklingsfolk – og bestyrelsen har derfor valgt at lade fællesrejse gå hertil.

Du kan læse mere om konferencen her:
https://www.bentley.com/en/global-events/accelerator-series/2019/acceler...

Ud over de skemalagte dage på konferencen, er der drøftelse med Bentley om at arrangere møder med Bentleys repræsentanter i forbindelse med konferencen. Ved møderne vil vore SIG'formænd deltage - og dagsordenen vil dels være drøftelse af udviklingstendenser på området, dels de faglige spørgsmål, som vore medlemmer ønsker svar på.

Den endelig agenda for konferencen er blevet frigivet, hvilket forventes at ske i slutningen af november 2019.

Foreløbig rejseplanen (under udvikling):

 • Afgang fra København lørdag den 14.marts 2020
 • Ankomst til Orlando lørdag den 14.marts 2020 om eftermiddagen/aften.
 • Der er ikke sat navn på vores hotel endnu, men vi forventer at vi bo på konference hotellet ”Caribe Royale Orlando”
 • Søndag på egen hånd
 • Konference mandag-onsdag.
  • Mandag aften: Welcome Reception
  • Tirsdag aften: Dinner
  • Onsdag aften: Fælles middag for foreningen og udvalgte Bentley folk
 • Torsdag, fælles aktivitet (ikke fastlagt endnu)
 • Fredag er fri benyttelse
 • Hjemrejse lørdag den 21.marts. Ankomst i Danmark igen lørdag eller senest søndag den 22.marts

Vi estimerer rejseprisen til ca. 20-25.000 kr. per person og hertil skal lægges særskilt konference gebyr, der afregnes direkte med Bentley. Husk derfor også selv at tilmelde dig selve konferencen på https://www.bentley.com/en/global-events/accelerate/2020/civil

Bentley har en Early Bird Discount (du spare100 $) for en pre-registrering til konferencen frem til 15.februar 2020. Herefter er det normal price

Hvis du ikke har deltaget i foreningens fællesrejser tidligere, kan du få et indtryk af oplevelsen og udbyttet ved at læse nogle af de mange rejserapporter fra tidligere deltagere på foreningens hjemmeside under //foreningen/internationalt/ - http://bentleyuser.dk/node/20

Vi håber, at mange af jer har lyst og mulighed for at tage med på årets fællesrejse

Vi kommer snarest med et mere detaljeret rejseprogram, men overvejer du at deltage, så giv meget gerne en hurtig interesse/tilkendegivelse, så vi kan vurdere, hvor mange deltagere, vi kan forvente. Såfremt du ønsker at deltage, så send venligst en tilkendegivelse hurtigst muligt til undertegnet eller endnu bedre lave en registrering her: https://bentleyuser.nemtilmeld.dk/15/

Med venlig hilsen

På vegne af bentleyuser.dk bestyrelsen

Michael Jepsen