MicroStation & GEOspatial SIG møde - Rambøll, Ørestaden

Date: 
29/08/2019 - 10:00 to 15:00

Vi holder igen et fælles SIG møde for MicroStation og GeoSpatial SIG'erne

Der bliver mulighed for at deltage i København og i Aarhus. Samt ét af emnerne om fordagen vil kunne følges vi skype.

Denne tilmelding gælder for:

Rambøll
Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Den 29. August afholdes fælles SIG møde for MicroStation og GeoSpation SIG’erne.

Der er mulighed for deltaglse på Rambøll’s kontor i Aarhus og Ørestaden, og derudover er det muligt at deltage via skype til et par præsentationer om formiddagen.

 

Agenda

10:00 – 10:10 Velkommen og valg af referent

10:10 – 10:40 Rambøll præsentation

Mulighed for deltagelse via skype (tilmelding her – husk at skrive navn)

10:40 – 10:45/50 Opkobling til Skype

10:50 – 11:05 Bentley View Connect Edition

11:10 – 12:00 Sidste nyt omkring grunddata (grundkort, højdemodel, skråfoto mm.) v/Morten Sørensen, NIRAS

Skype kobles fra

12:00-12:45 Frokost
 

12:45- 13:10 Ribbons v/ Anders Kloch Wandall, LIFA

13:10 – 13:45 
Alm. Møde punkter – godkendelse af referat fra sidste møde mv.

  • sidste nyt om releases
  • sidste nyt vedr. årsmøde, YII
    Herunder indsamling af SR’s / problemer / ønsker til Bentley mv. som skal tages med til YII
  • Valg af næstformænd. Kandidater må meget gerne sende os en email.

13:45 - 14:00 Pause

14:00-14:45 Diskussion vedr. hvordan man løfter CAD brugere til nyere version.
Erfarings udveksling og oplæg ?

14:45 – 15:00 Afslutning
 


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar