Fællesrejse til ”The Year in Infrastructure 2018”, London, d. 15.-18. oktober 2018

Fællesrejse til ”The Year in Infrastructure 2018” London, d. 15.-18. oktober 2018

"The Year in Infrastructure 2018" er en konference, hvor der både er mulighed for at høre de sidste nyheder, deltage i diverse fordrag og workshops - og møde nogle af Bentleys strategiske partnere – og bestyrelsen har derfor valgt at lade årets fællesrejse gå hertil.

Vi kommer snarest med et mere detaljeret rejseprogram, men overvejer du at deltage, så giv meget gerne en hurtig interesse-tilkendegivelse, så vi kan vurdere, hvor mange deltagere, vi kan forvente. Svar gerne direkte på denne mail senest fredag den 14.september af hensyn til reservation af fly- og hotelplads.

Du kan læse mere om "The Year in Infrastructure 2018" her: https://yii.bentley.com/

Ud over de skemalagte dage på konferencen, vil vi som tidligere år forsøge at arrangere møder med Bentleys repræsentanter i forbindelse med konferencen. Ved møderne vil vore SIG'formænd deltage - og dagsordenen vil dels være drøftelse af udviklingstendenser på området, dels de faglige spørgsmål, som vore medlemmer ønsker svar på.

Rejseplanen planlægges som følger:

  • Afgang fra København eller Billund søndag aften den 14. oktober 2018
  • Ankomst til vores hotel i centrum af London sent søndag. Der er ikke sat navn på vores hotel endnu, men hotellet vil ligge inden for gåafstand fra konferencehotellet:Hilton London Metropole, London.
  • Konference mandag-torsdag. Se konferenceprogram på https://yii.bentley.com/
  • Mandag aften:Fællesmiddag med foreningen og udvalgte Bentley repræsentanter
  • Tirsdag aften: Welcome Reception
  • Onsdag aften: SIG møder med Bentley repræsentanter
  • Hjemrejse torsdag den 18. oktober 2018 om eftermiddagen. Vi har valgt ikke at deltage i det fulde konferenceprogram torsdag. Det vil dog være muligt at rejse hjem på et andet tidspunkt, hvis du foretrækker det.

Vi estimerer prisen til ca. 7.000-8.000 kr. (afhængig af valg af hotel, fly og evt. antal dage på hotel) og hertil skal lægges særskilt konference gebyr, der afregnes direkte med Bentley.
Husk også selv at tilmelde dig selve konferencen på https://yii.bentley.com/

Som nævnt vil det være muligt at rejse hjem på valgfri dag. Men for at opnå grupperabat er det nødvendigt, at vi rejser ud sammen som gruppe søndag aften. Afhængigt af deltagerantal vil det evt. blive muligt at rejse ud både fra København og fra Billund.

Såfremt du ønsker at deltage, bedes du oplyse følgende:

  1. Ønsker du afrejse fra København eller Billund, søndag den 14.oktober 2018?
  2. Ønsker du at rejse hjem på andet tidspunkt end torsdag eftermiddag den 18.oktober?

Hvis du ikke har deltaget i foreningens fællesrejser tidligere, kan du få et indtryk af oplevelsen og udbyttet ved at læse nogle af de mange rejserapporter fra tidligere deltagere på foreningens hjemmeside under //foreningen/internationalt/ - http://bentleyuser.dk/node/20

Vi håber, at mange af jer have lyst og mulighed for at tage med!

Tilbagemeldinger sendes til Anette Persson, anette.persson@sund.ku.dk (bestyrelsen)