Civil SIG møde hos Vejdirektoratet

Date: 
25/01/2018 - 10:00 to 16:00
Kære Alle
 
Næste Civil SIG møde afholdes hos Vejdirektoratet d. 25 januar 2018 kl. 10-16. Mødet afholdes som videomøde mellem Skanderborg og Fløng.
Møde adresserne er: Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg​ og Guldalderen 12, 2640 Hedehusene
 
Agenda er som følger:
 1. Velkomst og præsentation
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat
 4. Nyt og opfølgning fra sidst
  1. Evaluering af årsmøde
  2. Valg af næstformand, Søren Krabbe genopstiller
 5. Dagens emne: Broer
  1. Rasmus Bang, Vejdirektoratet - Intro til bromodellering
  2. Jon Hilmarsson, Rambøll – overvejelser omkring broapp. og grænseflade til vej/bane
  3. Henrik Svendsen, Cowi - Broer og grænseflader i Tekla
  4. Rasmus Bendtsen, Sweco – Broer i 3D med MSTN
  5. Bentley Demo – Concept station and bringing it forward
 6. Næste mødeemne, dato, tid og sted
 7. Eventuelt

Lidt praktisk info: Når der mødes op på kontoret i Fløng, så sig at du/i skal til BentleyUser, så bliver du/i fulgt til mødelokalet.

Med venlig hilsen

Lene Westh
Formand, Civil SIG

Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar