Det Digitale Anlæg har revideret lagene for Grundkort

Det Digitale Anlæg har revideret lagene for Grundkort.

Bentleyuser.dk har tidligere udarbejdet lagstruktur for grundkort baseret på DSFL koder. Lagene blev sendt til høring og kom med i DDA regi under betegnelsen TK. Lagene blev nærmest ikke anvendt.

Derfor har en arbejdsgruppe i Det Digitale Anlæg gennemgribende revideret lagene, så der nu er færre lag, lagnavnene er ændret og strukturen er i stedet for baseret på strukturen i FOT 5. Høringsfasen er netop overstået, og kommentarerne er indarbejdet. Se DDAs anbefaling her: http://digitaleanlaeg.dk/portfolio-item/lagstruktur/

Bl.a. Vejdirektoratet og Banedanmark har deltaget i arbejdet, og alle som arbejder for dem, kan derfor snart forvente, at der vil blive stillet krav til at CAD-data med opmåling og grundkort skal leveres ifølge denne struktur.

For at lette overgangen for større og mindre landmålere fra egne features til brug af DDA-lagene indeholder listen også MSLINK-numre, så man let kan indkoble lagnavnene i eksisterende databaser.

Levels

På Bentleyuser.dk under Standarder > Download (http://www.bentleyuser.dk/node/45) kan man (hvis man logger ind som medlem) finde en zip med DGNLIB’er og lister med alle de gældende lagstrukturer inklusive den nye for TK.