Civil Sub SIG møde - Feature Definitions, hos Rambøll

Date: 
22/03/2017 - 10:30 to 14:00
Kære alle
 
På sidste Civil SIG møde (d. 24/01-17) blev der aftalt et Sub SIG møde vedr. Feature Definitions. Her vil vi diskutere om vi kan finde fælles fodslag særligt omkring navngivning af Feature Definitions og særligt få input fra hhv. VD og BDK, som hver især vil være repræsenteret til mødet.
 
Mødet afholdes hos Rambøll onsdag d. 22 marts 2017 kl. 10:30-14.
Adressen er: Hannemanns Allé 53, 2300 København S
 
Agenda:
 1. Gennemgang af hvad vi har og ved i dag
  a. 3 forslag til Feature Definitions
  b. OpenRoadsDesigner / CONNECT
  c. Open GeoSpatial Consortium (OGC)
  d. Levering til Banedanmark og Vejdirektoratet
 2. Beslutning om hvad der skal i Bentleyuser.dk's preferencepakke
  a. Strukturering af Feature Definitions
  b. Navngivning af Feature Definitions
  c. Navngivning af punkter/strenge i tværsnit
 3. Feature Definitions til Subsurface Utility Engineering (SUE/SUDA)
 4. Orientering om Det Digitale Anlæg - Ny lagstruktur høring
 5. Evt.
Med venlig hilsen
Lene Westh
Formand, Civil SIG

Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar