BIM SIG-møde

Date: 
03/02/2017 - 10:00 to 16:00

Næste møde i BIM SIG'en afholdes fredag d. 3 februar kl. 10-16 hos:

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø

DIGI lab ligger i bygning D, som ligger lige udenfor Banehuset.
Man skal registrere sig i receptionen

Agendaen er som følger (ændringer kan forekommer):

1.Velkomst
2.Valg af referent
3.Godkendelse af referat
4. Præsentation af værtsfirmaet / BDK's projekt DIGI v. Gita Mohshizadeh
5.Nyt og opfølgning fra sidst
6.Valg til formands- og næstformandspost
7. Demostration af værktøjer, herunder til visualiseringer (BDK)
8. CAD KS-procedurer hos BDK
9. Demostration af entreprenør-værktøjer, DynaRoad v. Michael Hjort, MTH
10. BIM  og den internationale udvikling og standardisering v. Gunnar Friborg, Molio
11. Infrastructure Facility Software Standards Update
(Status on the new IFC alignmet- format, v. Paul Scarponcini, Bentley)
12.Eventuelt
13. Næste møde, emne, dato, tid og sted


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar