Det Digitale Anlæg har sendt lagstruktur for jernbaner og kort/matrikel til høring.

Arbejdsgruppen for definering af lagstruktur for faggrupperne jernbaner og kort & matrikel har afsluttet den første fase af sit arbejde og har sendt resultatet til høring. Gruppen har baseret sit arbejde på de anvendte standarder i branchen, som er publiceret på Det Digitale Anlægs hjemmeside som Anbefaling, samt dem af bentleyuser.dk definerede lag for disse faggrupper.

Følgende lag er frigivet til høring:

• TK – Kort og matrikel lag

• TR – Jernbane lag

Læs nærmere om høringsforløbet og download materialet under http://digitaleanlaeg.dk/horing/