Microstation SIG møde

Date: 
26/03/2014 - 10:00 to 16:00

Kære alle

Næste Microstation SIG møde afholdes d. 26. marts, kl. 10:00-16:00, så meld jer allerede til nu. Mødet afholdes hos Vejdirektoratet i København.

- Vejdirektoratet
   Niels Juels Gade 13
   1022 Købehavn K

Dagsorden
1. Velkomst og præsentation (bordet rundt)
2. Valg af referent
3. Godkendelse af sidste referat
4. Info og præsentation af værtsfirma, v. Morten Sørensen
5. Indlæg omkring Storstrømsbroen, v. projektleder Niels Gottlieb
6. Plot af snit fra 3D
7. Udfordringer og løsninger
    - Alle opfrodres til at tage jeres dagligdags Microstation udfordringer med og
      i fællesskab kan vi finde løsninger.
8. Diskussion: Udfordringer i SIG’en
    - Hvilken vej blæser vinden og hvordan kan vi bruge det i SIG’en..?
9. Info omkring Bentley konference og rejse til USA, v. Morten Sørensen
    - Emner og ønsker vi vil tage med til Bentley udviklerne
10. Evt.

Glæder mig til at se jer alle

Med venlig hilsen

Morten Sørensen
msor@vd.dk
Tlf.: 4123 6016


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar