”Format til udveksling af data” i høring på Det Digitale Anlægs hjemmeside

Arbejdsgruppen ”Format til udveksling af data” under Det Digitale Anlæg har sendt resultat af sit arbejde i høring. Læse nærmere om høringsforløbet og download materialet på deres hjemmeside www.digitaleanlaeg.dk under Høring => Format til udveksling af data