GEO SIG møde

Date: 
13/03/2012 - 10:00 to 16:00

GEO SIG Møde
Sted Orbicon Informatik, Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby J
Tilmelding: senest torsdag 8/3 til mig på  jsma@orbicon.dk
 
Dagsorden
0: Evt. ændring af dagsorden :-). Referatet af sidste møde 6 sept 2011 er godkendt af de der deltog.
1: Præsentation af Orbicon Informatik med vægt på det GEOspatial relevante (Jesper Stahl Madsen, Orbicon Informatik)
2: 3D Gis med IFC som er et projekt i Bentley Map. IFC er en international, åben standard for objektorienteret bygningsmodellering. IFC gør det muligt at udveksle bygningsmodeller mellem forskellige softwaresystemer. IFC skulle komme som et XFM schema i Bentley Map SS3. (Rune Tvillum, Lsp Hvengaard & Jens Bo)
(Frokost)
3. Formandsvalg.
4. a)Bentley Map -> PostGIS spatial database. Eksempel: Entreprenør GIS. Velfungerende demonstation ! J. b) Mapinfo udlæsning via GML og Xslt til Mif/Mid som alternativ til Bentley Maps noget uhåndterbare MapInfo exporter (Erik Wirring, LE34)
5. Emner vi skal tage op på det kommende BeTogether møde med GeoSpatial udviklerene i Philadelphia (15-17 maj). Sidste år fik vi samlet en ’alenlang’ liste over store og små problemer, det viste sig ikke at være så god en strategi, så forslaget er at vi på forhånd drøfter hvad vi vil koncentrerer os om og så have måske 4 vigtige punkter. Tanker og emner MÅ MEGET GERNE indsendes til formanden (ew@le34.dk) for forhånd –men også gerne efterfølgende. Evt. kan vi nedsætte en ’Junta’ til at sortere i emne listen inden BeTogether.
 6.  Kl 14:30 Online ’konference’ med Keith Raymond og forhåbentlig også Francois Valois. ”Interoperality between Bentley Map and all the other GIS systems we have in Denmark and Bentleys vision for how XFM fits with and works together with the Civil products and other specialized Bentley products.” Udgangspunktet vil være den prioriterede liste SIG sendte efter mødet 6 juni
7. Næste møde: Hvor, Hvornår og emner. --
8 Evt.


Eksporter som iCalendar fil (Outlook, iCal, Google Calendar)
Add to My Calendar