Nyt fra Bentley, 17 marts 2011

Arne Mortensen fremlagde denne powerpoint på DM SIG møde d. 17 marts